سايت هاي مراجع تقليد و علما

درج نام سايتها به معنی تایید محتوای آنها نمی باشد .

شبكه لقمان  مسئول محتوای سايتهای ديگر نیست .

آدرس پايگاه

نام مرجع تقليد

زبان هاي سايت

http://www.saanei.org

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی  صانعی

فارسی / عربی /انگليسی / اردو

http://www.makaremshirazi.org

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی  مکارم شيرازی

فارسی / عربی /انگليسی

http://www.saafi.net

پایگاه دفتر  آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

فارسی / عربی /انگليسی

http://www.lankarani.net

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله  العظمی  فاضل لنکرانی  - ره

14 زبان رایج

http://www.sistani.org

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی سیستانی

5 زبان زنده

http://www.wilayah.net

پایگاه اطلاع رسانی دفتر ( قم ) آیت الله العظمی خامنه ای

6 زبان رایج

http://www.dastgheib.ir

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سید علی محمد دستغیب شیرازی

فارسی

http://www.bohloul.com

پایگاه اطلاع رسانی علامه بهلول گنابادی - ره

فارسی

http://www.hekmatnia.com

پایگاه اطلاع رسانی ايت الله العظمي محمدباقر حكمت نيا- ره

فارسی

http://www.tabrizi.org

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی - ره

فارسی / عربی / اردو

http://www.ardebili.com

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی موسوی اردبیلی

فارسی / عربی /ترکی

http://www.jannaati.com

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی جناتی

5 زبان زنده

http://www.shirazi.ir

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی سيد صادق حسینی شیرازی

16 زبان رایج

http://www.noorihamedani.com

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی نوری همدانی

فارسی / عربی

http://www.mtb.ir

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی بهجت

5 زبان زنده

http://www.bathaie.com

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله بطحائی گلپایگانی

فارسی / عربی /انگليسی

 

RSS - آر اس اس